Marion is een zelfstandig ondernemend mens.
Ondernemer met haar eigen kwaliteiten en talenten.
Haar missie: inspireren tot leren

Marion Hoeffgen

In 1988 studeerde Marion Hoeffgen af als maatschappelijk werkster en richtte Stichting Muziek en Theater op. Zij regisseerde, schreef en produceerde theatervoorstellingen en volgde een opleiding 'management en marketing'. Haar talenten bleken goed inzetbaar bij het ontwerpen en uitvoeren van trainingen en organisatieontwikkelingstrajecten. Onder andere als opleider/adviseur bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en als projectmanager opleidingsbeleid bij het Sectorfonds voor de Zorg. In 2010 studeerde zij af bij de masteropleiding Oplossingsgericht Werken met een Waarderend Onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.

Sinds 1999 werkt zij volledig vanuit haar 'onderneming' Marion Hoeffgen, leren & creëren. Zij werkt met name voor onderwijsorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, bestuursorganisaties en adviesbureaus.

In samenwerking met professionals in organisaties draagt Marion bij aan het optimaal benutten van talenten en ontwikkelen van vakmanschap. Door de snelle veranderingen in onze omgeving wordt er steeds meer een beroep gedaan op creatieve en lerende kwaliteiten. Het ontwikkelen van een rijke leeromgeving, waarin effectief communiceren en samenwerken centraal staan, is de basis waarop mensen kunnen bloeien.

Met creativiteit, energie en daadkracht stelt zij zich op als co-creator: samen met opdrachtgevers werken aan concrete veranderingen, waarbij de creativiteit van zoveel mogelijk medewerkers wordt gebruikt. Zo verbetert het product of de dienstverlening en ontwikkelt de organisatie als geheel.

Haar uitgangpunten bij visieontwikkkeling van bestuurders, ontwikkelingstrajecten op de werkvloer en de inrichting van stafafdelingen zijn:
  • gezamenlijk leren

  • meteen toepassen van het geleerde

  • kiezen van onderwerpen die aansluiten bij de ontwikkeling van de organisatie

  • kiezen van thema's die aansluiten bij de persoonlijke ontwikkelingsplannen van medewerkers

  • samenwerking met interne en externe adviseurs en/of adviesbureaus om een integrale aanpak mogelijk te maken.

Wilt u kennismaken met Marion Hoeffgen of meer weten over haar dienstverlening? Zet een eerste stap om samen op pad te gaan. Zij wandelt graag met u mee.

Marion op twitter @MarionHoeffgen
Marion op LinkedIn Marion Hoeffgen
Feilloos advies op twitter @Feilloosadvies


contracteren: algemene voorwaarden, klachtbehandeling en beroepscode NVO2


Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
visie reflectie transformatie naar boven