Marion Hoeffgen's network and profile

 
Maarten ter BurgMaarten ter Burg

Maarten is de levenspartner van Marion, werkt bij de Hogeschool Utrecht en verzorgt opleidingen en supervisie op het gebied van ‘samenwerken met ouders’ bij organisaties voor ambulante en (semi-) residentiële jeugdhulpverlening, zorg voor mensen met een beperking en in het basis- en voortgezet onderwijs.

Maarten en Marion hebben op de school van hun zoon waarderend onderzoek gedaan naar oplossingsgericht werken in de samenwerking tussen ouders en docenten. Het onderzoeksverslag (2010) vindt u hier: Afstemmen op dialoog. 
Geert BerghuisGeert Berghuis

Geert Berghuis begeleidt veranderings- en leerprocessen binnen organisaties. Vanuit zijn bureau AgBN Organisatieontwikkeling & Leerprocessen werkt hij sinds 1994 vooral voor opdrachtgevers binnen de sectoren Zorg & Welzijn en Overheid. Zijn specialismen zijn organisatieleren, managementontwikkeling en leertrajecten adviesvaardigheden. Geert zat in 2004 en 2005 'aan de andere kant van de tafel' als hoofd Opleidingen en Zorgondersteuning bij Thuiszorg Groningen. Zijn motto: veranderen vraagt om leren, lef, verantwoordelijkheid en vooral volhouden.

Geert en Marion werken sinds 2000 samen in het faciliteren van leertrajecten op het gebied van leren en adviseren. Zij bieden leertrajecten aan om individueel op in te schrijven en ontwerpen op maat leertrajecten voor in organisaties.  


 
Jaap van der Mei en Coja JansenJaap van der Mei en Coja Jansen

Coja Jansen is (interim) manager op directieniveau in organisaties waar werken voor en met mensen het belangrijkst en het werk betekenisvol is: vooral in de zorg, maar ook overheid en non-profit. Marion en Coja werken samen waar leren en organiseren in organisaties beide aandacht vragen. Vanuit eigen expertise ontwikkelen zij met een opdrachtgever visie en beleid en zij coachen naar praktisch handelen.

Jaap van der Mei is gids voor bestuurders in de zorg met een wens om Rijnlands te organiseren. Marion en Jaap delen de passie voor organiseren vanuit de werkvloer en gedreven vanuit waarden. Lees meer op zijn website Naar Rijnlands of lees zijn boek Fatale en vitale spiralen in de zorg .

 
Marjo Dames in de Betovering Marjo Dames

Marjo Dames leerde Marion kennen bij de Kleine Academie te Brussel. ''Daar (...) leg je in het eerste jaar een zeer individueel en persoonlijk parcours af.
Aan het eind van de rit heb je op zijn minst geleerd wat je moet leren om als kunstenaar samen te vallen met jezelf, met je eigen oorspronkelijkheid en authenticiteit.''

Marjo en Marion zijn daarin een eind op weg en helpen elkaar hieraan herinneren op ieders eigen wijze. Marion door te inspireren tot leren en Marjo door mooie verhalen te vertellen, Sterk Verhaal!

Sinds 2010 is Marion ambasadeur voor Neerlands Lied. Neerlands Lied is een muzikaal theaterprogramma gericht op reminiscentie. Marjo speelt een vrolijke, ontspannende, ontroerende voorstelling met voorwerpen en muziek, speciaal voor ouderen en hun verzorgend personeel, familie en vrijwilligers. Marion en Marjo ontwerpen ook workshops gericht op 'speels contact maken' voor onder andere activiteitenbegeleiders en familie van mensen met Alzheimer-problematiek.

 
Karen de Vries in de rol van marktleiderKaren de Vries

Karen woont in Nederland en Griekenland. In Nederland werkt zij als trainingsactrice. In Griekenland organiseert zij activiteiten vanuit cultureel centrum Karidiès. Karen en Marion hebben elkaar leren kennen via een netwerk van zelfstandig ondernemers in Wittevrouwen.

Zij werken samen bij ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van trainingen op het gebied van zelfontwikkeling en communicatie. Marion schrijft het draaiboek en ontwerpt de leervormen. Karen schrijft bijpassende casuïstiek voor de spel- en oefensituaties.

 


 
Marjolein Keijsper in GuatemalaMarjolein Keijsper

Marjolein Keijsper werkt in Guatemala. Op haar website krijgt u een beeld van haar ontwerpen Marjolein Keijsper - textile & design. Indiaanse vrouwen en mannen weven kleurrijke stoffen volgens oude technieken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Marjolein ontwikkelde met ICCO een opleiding voor het weven van eigentijdse ontwerpen met nieuwe technieken, gebaseerd op oude tradities.

Marion coachte Marjolein per e-mail en skype bij het ontwikkelen van leeromgevingen die aansluiten bij het leven van de indigena's. Tegelijkertijd zochten zij naar de balans tussen planmatig werken vanuit Nederlandse normen en waarden en het meebewegen in de cultuur van Guatemala. Coachen tussen culturen is een inspirerend proces. 

 Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
visie reflectie leren naar boven