Kennisproductiviteit omvat het proces van het signaleren, verzamelen en interpreteren van relevante informatie,
het genereren van nieuwe kennis met behulp van deze informatie en het toepassen van deze kennis in het stapsgewijs
verbeteren en radicaal vernieuwen van werkprocessen, producten en diensten.  
(Kessels,1996)

Snelle veranderingen in en om een organisatie vragen om een dynamische flexibele instelling. Zo'n organisatie wordt wel een lerende organisatie of een kennisproductieve organisatie genoemd. Het is een organisatie waarin de werkomgeving zich kenmerkt als een leeromgeving.

Het vinden van nieuwe antwoorden op vragen speelt een rol bij de leiding van een organisatie, maar ook bij alle andere niveaus in de organisatie. Om op ieder niveau adequaat te kunnen handelen en beslissingen te kunnen nemen dient benodigde kennis en informatie snel toegankelijk te zijn. Dit stelt eisen aan de wijze waarop informatie door alle lagen van de organisatie stroomt en wordt benut. Van het management vraagt het de bereidheid en de vaardigheid om de kennis en deskundigheid van medewerkers tot hun recht te laten komen: een proces van kennisproductiviteit.

De inrichting van het werk kan het proces van kennisproductiviteit ondersteunen. Het gaat hierbij om de cultuur (normen en waarden) en de organisatie van de werk/leeromgeving. Tevens gaat het om de wijze waarop mensen elkaars creativiteit en speelsheid stimuleren.

Leren en opleiden bestaan niet meer los van de werkplek: werken betekent leren. 'Werken' vormt de functionele inspiratiebron voor het 'leren'.

Marion Hoeffgen faciliteert het proces van kennisproductiviteit en adviseert bij de vormgeving en organisatie van leerprocessen. Bij voorkeur richt zij haar dienstverlening op teams met ingewikkelde vraagstukken: professionals op het gebied van human resources development, management en stafafdelingen en uitvoerende afdelingen die op een lerende wijze met concrete vraagstukken aan de slag gaan.

Werkvormen waaraan je kunt denken ter ondersteuning van kennisproductiviteit zijn: intervisie, supervisie, coaching, mentoring, cursus, opleiding en training, projectgroepen met vernieuwende opdrachten, interne - en externe leerpartners, leernetwerken, versterken van regulier werkoverleg, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, expertmeetings, waarderend onderzoek etc.

 


Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
   
bloei overvloed creëren