Marion Hoeffgen maakt graag gebruik van instrumenten ter verbetering van werkprocessen. Instrumenten bieden een structuur waarlangs gewerkt kan worden. Instrumenten zijn gereedschappen die worden gebruikt om inzichten en vaardigheden te vergroten. Tevens dienen ze als hulpmiddel bij het ontwikkelen van beleid, het ontwerpen van veranderingstrajecten en het diagnosticeren van de werkomgeving. Door het gebruik van instrumenten wordt de aandacht gevestigd op de inhoud van het werkproces.

Marion is inzetbaar bij het ontwerpen van instrumenten. Tevens faciliteert zij het toepassen hiervan.

 
Oplossingsgericht werken, kernreflectie en waarderend onderzoek
Met eenvoudige vellen papier op de grond, worden routes van 'wens naar werkelijkheid' zichtbaar. Deelnemers (individueel of in een team) ontdekken hoe zij vanuit eigen kernkwaliteiten, successen uit het verleden en hulpbronnen in het heden, de toekomst kunnen vormgeven.

 
Diagnose-instrument voor de werkomgeving
Met dit diagnose-instrument kunnen instellingen op het niveau van de werkeenheid bepalen in welke mate de werkomgeving kenmerken vertoont van een leeromgeving. Op basis van rapportage wordt zichtbaar wat de kracht is van die leeromgeving en op welke punten deze verbeterd kan worden. Het is een waardevol instrument bij beleidsontwikkeling, diagnose bij knelpunten en bewustwording van mensen in teams.
(Universiteit Leiden)

Stof tot spelen
Dit kwartetspel is ontwikkeld door Marion Hoeffgen. Het is gebaseerd op de methode 'Stof genoeg, richtlijnen voor huishoudelijk werk'. Het spel bevordert kennisuitwisseling tussen deelnemers. Het is een instrument om op een toegankelijke en eenvoudige wijze in de organisatie richtlijnen te introduceren en bespreekbaar te maken. Het spel kan ook ingezet worden tijdens trainingen huishoudelijk werk of introductiecursussen.
(Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn, NIZW)
Bekijk hier enkele illustraties.

Keurmerk Kernkwadranten Kernkwadranten
Voor de mens, levend in deze tijd van snelle ontwikkeling, groei, ontdekkingen en veranderingen is zelfkennis waardevol. Zelfkennis leert ons wat onze wezenlijke kwaliteiten zijn. Met dit instrument krijgt u zicht o kwaliteiten van uzelf wat u ervan kunt leren in relatie tot anderen in uw omgeving. Marion Hoeffgen is geautoriseerd trainer van het Kernkwadrantenmodel®.
(Kern Konsult) U kunt het kernkwadrantenspel op deze pagina bestellen.

Het acht velden instrument
Het acht velden instrument biedt een kader om te kijken naar leertrajecten in organisaties. Dit instrument biedt een handvat voor het beantwoorden van de vragen: - Wat wil je bereiken? - en - Wanneer ben je tevreden? - Het instrument nodigt uit om deze vragen op vier niveaus te beantwoorden: de organisatie, werksituatie, vaardigheden en leersituatie.
(Kessels & Smit, The Learning Company)
U kunt een beschrijving als pdf file downloaden.

The Learning Toolkit
The Learning Toolkit bestaat uit een reeks boeken en concrete instrumenten op het gebied van leergericht werken.
(2 KNOW HOW, art of learning)
De verschillende werkvormen staan beschreven in het 'Groot werkvormenboek' dat u op op deze pagina bestellen.

 

Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
leren resultaat kennisproductiviteit