Individuele begeleiding:
ruimte voor uw verhaal gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Individuele coaching
Marion nodigt u uit om te vertellen over uw wensen en hoe u die vorm geeft in uw dagelijkse realiteit. Onevenwichtigheid, ongenoegen, een crisis of nieuwe situaties en plannen zijn aanleiding tot groei en ontwikkeling. In gesprekken van circa anderhalf uur onderzoekt u hoe u nu uw situatie ervaart en wat u op dit moment tegenhoudt om uw wensen te realiseren. U ontdekt welke kernkwaliteiten en competenties u kunt inzetten om uw belemmeringen juist te benutten. U ervaart een nieuwe verbinding tussen denken, voelen, willen en handelen. Deze verbinding geeft richting aan uw persoonlijke doelen en zet het leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. U kunt (weer) vanuit uw eigenheid en kernkwaliteiten met bezieling in het leven staan én aan het werk zijn. Coachen is inspireren tot leren. Marion coacht graag vanuit principes van oplossingsgericht werken en kernreflectie. (Zie haar artikel 'Kernreflectie als kompas')


Teambegeleiding:
speelruimte op het werk gericht op het het verbeteren van samenwerking en het vergroten van kennisproductiviteit

Teamcoaching
Soms is er een impuls nodig om met en van elkaar te leren tijdens het werk. Aanleidingen kunnen zijn de noodzaak tot nieuwe werkwijzen, de behoefte aan meer plezier en rendement uit overleg, conflicten in een team of de behoefte om met elkaar nieuwe kennis te creëren. Allerlei werkvormen kunnen een team helpen om het lerend vermogen te vergroten. Dat kunnen vormen zijn ontleend aan theater- en beeldende technieken (zoals improviseren, dramatiseren, visualiseren, organisatieopstellingen) of door bijvoorbeeld te werken met kernkwaliteiten, teamkwadranten, kernreflectie, en begeleide intervisie. Marion creëert samen met het team leer- en onderzoekstrajecten op maat.


E-mailcoaching:
reflectie in een virtuele ruimte ter ondersteuning van uw individuele leerproces

Dialoog per e-mail
Een van de aspecten die coachen tot een succes maakt is zelfreflectie. U hoeft niet met een coach op dezelfde tijd in één ruimte te zijn om uw eigen functioneren onder de loep te nemen. U kunt ook reflecteren door uw verhaal op te schrijven. Schrijven leidt tot nadenken over waar het u werkelijk om gaat, op een moment dat het u uitkomt. Doordat u een persoonlijke reactie ontvangt krijgt u, naast uw eigen bespiegelingen, ook de reflecties en suggesties van iemand die geen belangen heeft in de door u beschreven situatie. E-mail coaching is al jaren een onderdeel van leer- en ontwikkelingstrajecten die Marion Hoeffgen begeleidt.

Aanmelden

 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
  naar boven
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
communiceren ontwerpen dramatiseren