Gevoed door haar rijke praktijkervaring schrijft Marion Hoeffgen over leren en kennisproductiviteit. Samen met teams in organisaties schrijft zij (leer)werkboeken. Tevens is zij (co-)auteur van publicaties en handleidingen voor leertrajecten en (co-)auteur van toneelstukken. meer informatie


Onderzoeksverslag

 
Afstemmen op dialoog
Een onderzoek door ouders naar samenwerken met leerkrachten in het kader van de Masteropleiding Special Educational Needs: Opleidingstraject Oplossingsgericht Werken in het Onderwijs aan de Fontys Hogeschool, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Het onderzoeksverslag bestaat uit drie delen: een bronnenonderzoek, een waarderend onderzoek en een tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek is genomineerd voor de Fontys Onderzoeksprijs 2010.
(Hoeffgen, M. en ter Burg, M., 2010)


 

Afstemmen op dialoog: daar zit muziek in!

Een hoofdstuk in de reeks 'Tien keer beter!' over het verbeteren van onderwijspraktijk door onderzoek, met een samenvatting van het onderzoeksverslag.
(Hoeffgen, M. en ter Burg, M. In: Tien keer beter! 3, 2011, ISBN 978-90-441-2729-4)
Publicaties in boeken en tijdschriften

 

Samenwerking tussen ouders en school

In dit artikel schrijven Marion Hoeffgen en Maarten ter Burg over hoe visie, beleid en handelen van professionals kunnen worden ontwikkeld vanuit het model van 'Actief Ouderschap'. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen actief burgerschap, onderwijskundige partnerschap en ouderparticipatie. Hoeffgen en Ter Burg vullen dit aan met oplossingsgerichte werkwijzen en waarderend onderzoek.
(Hoeffgen, M. en ter Burg, M. In: Ouderschapskennis Thema: Ouders eerst!, jaargang 16, nummer 3, december 2013) 

Op glad ijs

In de reeks 'Normatieve professionalisering' staat het functioneren van professionals centraal. In dit artikel schrijft Marion Hoeffgen over de normatieve professionalisering van de HRD-adviseur zelf. Wanneer levert de HRD-adviseur goed werk?
(Hoeffgen, M. In: Opleiding en Ontwikkeling, tijdschrift voor Human Resource Development, jaargang 25, nummer 5, september/oktober 2012) 
'Kunst|mest voor organisaties'
Een bundel met lezingen die gegeven zijn tijdens bijzondere bijeenkomsten. Ontmoetingen tussen mensen uit de kunst en de dagelijkse praktijk in organisaties, de advieswereld en de wetenschap. Een briefwisseling van Ton Bruining met Marion Hoeffgen vormt de epiloog.
(Hoeffgen, M. In: Kunst|mest voor organisaties, Vanwoodman Society Kennis & Kunst vol. I-V, ISBN 978-90-808411-3-0, 2008) 

Kernreflectie als kompas

Waar vind je passie, drijfveren en werkelijk contact in de hectiek van alle dag? Hoe kun je van betekenis zijn op een manier waar je zelf energie van krijgt? Hoe kan leren weer een levendig proces worden? Een artikel over de manier waarop Kernreflectie als kompas kan dienen voor (interne) adviseurs.
(Hoeffgen, M. In: Leren in ontwikkeling 1/2, 2006)

'Al doende leren: op weg naar een kennisproductieve organisatie'
Naarmate een instelling een rijkere leeromgeving biedt, vergroot het haar mogelijkheden tot innovatie en kwaliteitsverbetering. Dat is één van de conclusies van het onderzoek 'Dynamiek van leren en werken'. Een artikel over de betekenis van kennisproductiviteit en het belang daarvan voor zorginstellingen; over de vormgeving van een werk-leeromgeving; over de rol van betrokkenen.
(Berg,drs J. van den en M. Hoeffgen. In: Ontwikkelingen in de gezondheidszorg, deel 31. Stichting Sympoz, 2000)

 
'Evalueren om van te leren, werkeffecten na leren en opleiden'
We weten dat goed evalueren van werkeffecten na leerinspanningen belangrijk is. Het blijkt moeilijk om het ook echt in de praktijk te brengen. Dit is de conclusie uit een onderzoek naar de kwaliteit van evaluaties in zorginstellingen. Een artikel over het belang van evalueren en de aanpak ervan.
(Aken, I. van en M. Hoeffgen. In: O+G, vakblad voor opleiders in gezondheidszorgonderwijs, jaargang 25 - nr. 5, 2000)

 

'Doe wat je predikt! Maar hoe doe je dat als adviseur?'
In een leernetwerk van adviseurs in welzijn en gezondheidszorg, hebben we kennisproductiviteit samen met de pilotorganisaties gestalte gegeven. Als adviseurs stimuleren we elkaar om te doen wat we prediken: kennisproductief zijn in onze aanpak. Een artikel over de concrete betekenis, de valkuilen, belemmeringen en uitdagingen.
(Berg, drs J. van den en M. Hoeffgen. In: HRD Thema: Stimuleren van kennisproductiviteit, jaargang 1 - nr. 2, 2000)


 
'Dynamiek van leren en werken'
Resultaat van een onderzoek naar kennisproductiviteit en de kracht van de leeromegeving in de sectoren Zorg en Welzijn.
(Lid van redactieteam. Een uitgave van de sectorfondsen Zorg en Welzijn, 1999.)
 
'Inspiratie tot evaluatie'

Ervaringen met effectevaluaties in de zorgsector.
(Lid van redactieteam. Een uitgave van de sectorfondsen Zorg en Welzijn, 2000.) 


Handleidingen en werkboeken

'Adviesvaardigheden voor stafmedewerkers in zorg- en welzijnsorganisaties'
Leertraject, deelnemers- en trainershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) in eigen beheer, 2010 - 2013

'Adviesvaardigheden voor adviseurs marketing en communicatie'
Programma op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) voor Rivas Zorggroep, 2012

'Kernwaarden als bron van leren en werken'
Leertraject voor managers en leidinggevenden op basis van waarderend leren bij Insula Dei en Huize Kohlman, 2011 - 2012

'Adviesvaardigheden voor projectmanagers, opleidingsadviseurs en praktijkopleiders'
Leertraject en deelnemershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) voor de Parnassia Bavo Academie, 2012

'Feilloos adviseren voor adviseurs van het bestuursbureau'
Leertraject en deelnemershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) voor Plantein, 2011

'Adviesvaardigheden voor adviseurs zorg, kwaliteit en communicatie'
Leertraject en deelnemershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) voor Kwintes, 2011

'Feilloos adviseren voor programmamedewerkers, beleidsmedewerkers'
Leertraject en deelnemershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) voor ClientenBelang, 2011

'Feilloos adviseren voor adviseurs'
Leertraject en deelnemershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block) voor Hilverzorg, 2010 - 2011

'Adviesvaardigheden voor adviseurs in de sectoren zorg en welzijn'
Drie leertrajecten, deelnemers- en trainershandleidingen op basis van Feilloos adviseren (Peter Block), georganiseerd door Prismant, 2008 - 2009

'Adviesvaardigheden voor onderzoekers, opleidingsadviseurs en p-opleiders'
Leertraject en deelnemershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block),in opdracht van Prismant voor de Parnassia Bavo Academie, 2009

'Adviesvaardigheden voor consulenten en onderzoekers'
Leertraject met intervisie, werkmap aldoende met deelnemers ontwikkeld op basis van Feilloos adviseren (Peter Block), in opdracht van het Tympaan Insituut, 2007 - 2008

'Adviesvaardigheden voor adviseurs in de sectoren zorg en welzijn'
Twee leertrajecten, deelnemers- en trainershandleidingen op basis van Feilloos adviseren (Peter Block), georganiseerd door Vilans, 2007 - 2008

'Zichtbaar beter adviseren'
Een leertraject, deelnemers- en trainershandleiding op basis van Feilloos adviseren (Peter Block), in opdracht van Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen, 2007 - 2008

'Onderhandelen en Conflicthantering'
Twee modulen met een cursistenhandleiding, trainers- en acteurshandleiding en casusbundel communicatieve vaardigheden voor de opleiding tot veldtoetser van de Belastingdienst, in opdracht van de Hogeschool Utrecht, Centrum voor Communicatie en Journalistiek, 2007 - 2008

'Adviesvaardigheden voor adviseurs in de sectoren zorg en welzijn'
Vier leertrajecten, deelnemers- en trainershandleidingen op basis van Feilloos adviseren door Peter Block, georganiseerd door het Nederlands Insituut voor Zorg en Welzijn, 2005 - 2006

'Adviesvaardigheden voor adviseurs van de afdelingen opleiden, personeel, organisatie en bedrijfseconomie'
Leertraject op basis van Feilloos adviseren door Peter Block in opdracht van een ziekenhuis, 2005

'Basistraining Adviesvaardigheden voor (junior)adviseurs van het centrum Leren & Ontwikkelen en het Advies & Beheer Centrum'
Zes trainingen op basis van Adviseren als tweede beroep door Hanna Nathans in opdracht van Alysis Zorggroep / Ziekenhuis Rijnstate, 2001-2005

'Adviesvaardigheden voor stafmedewerkers in de zorgsector'
Leertraject, deelnemers- en trainershandleiding in eigen beheer, 2004

'Leerkrachten in gesprek met ouders'
Leertraject voor leerkrachten in het speciaal basis onderwijs, 2004 in samenwerking met Maarten ter Burg
(Hogeschool van Utrecht - Transeo Trainingen Thuisbegeleiding) en Arjen van der Vinne (Hogeschool Windesheim Educatie - Opleidingen Speciale Onderwijszorg)

'Opleidings- en leerbeleid'
Leertraject, deelnemers- en trainershandleiding, 2003 in samenwerking met Geert Berghuis
(AgBN - organisatieontwikkeling en leerprocessen)

'Adviesvaardigheden voor personeelsadviseurs'
Leertraject op basis van Feilloos adviseren door Peter Block in opdracht van De Leiboom, 2003

'Adviesvaardigheden voor consultants en consulenten'
Leertraject op basis van Feilloos adviseren door Peter Block in opdracht van Zorgcirkel Waterland, 2003

'Adviesvaardigheden voor personeels- en opleidingsadviseurs'
Leertraject op basis van Feilloos adviseren door Peter Block in opdracht van Carint - welzijn, wonen en zorg, 2002

'Adviesvaardigheden voor opleidingsadviseurs in de zorgsector'
Zes leertrajecten, deelnemers- en trainershandleidingen op basis van Feilloos adviseren door Peter Block in opdracht van het sectorfonds voor de zorg (voorheen AWOZ, AWOB en AWO), 2000-2003 in samenwerking met Geert Berghuis
(AgBN - organisatieontwikkeling en leerprocessen)

'Morele dilemma discussie methode'
Leertraject, train-de-trainer, deelnemers- en trainershandleiding in opdracht van het Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW, 2000

'Stappen op de Binnenplaats en de kunst van het verleiden'
Implementatie van intranet, communicatieplan in opdracht van de Provincie Gelderland, 1999

'Oriëntatie op sociaal-pedagogische hulpverlening'
Module, studiehandleiding en docentenwijzer in opdracht van de Hogeschool Haarlem, 1988

'European Voluntary Service for Young People (EVS)'
Leertraject voor begeleiders in de EVS, trainershandleiding in opdracht van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW, 1997

'De zonnewijzer'
Project natuureducatie, boekje voor de basisschool in opdracht van de gemeente Zoetermeer, 1993


 
Toneelstukken voor scholieren
(in opdracht van het Pallas College - met Rob Stütterheim)

  • 'Een koffer met zand', 1992

  • 'Leonce en Lena' van G. Büchner (bewerking), 1991

  • 'Thijs', 1989

  • 'Midzomernachtsdroom' van W. Shakespeare (bewerking), 1988

  • 'Archie' van P. Stribos (bewerking), 1987

  • 'Lookin 4 mr. Q', 1987

  • 'Verwarringen' van A. Ayckbourn (bewerking), 1986

  • 'Het grote gebeuren' (bewerking verhalen van Belcampo), 1986

  • 'Proef hoe sprankelend', 1985

  • 'Waanzinnig een bruiloft', 1985

Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
transformatie reflectie leren naar boven