Publicaties

Leertraject
Adviesvaardigheden 'van contact naar contract' in Utrecht

Aanmelden / informatie incompany leertraject

Voor wie
Het leertraject is bedoeld voor stafmedewerkers en wordt zowel op onderstaande data als 'incompany' aangeboden. Adviseurs voor opleiden en leren, organisatieontwikkeling, marketing en communicatie, kwaliteitszorg, personeelszaken, arbeidsomstandigheden en projectmanagement hebben al succesvol aan het traject deelgenomen. Deelnemers hebben minimaal één jaar ervaring met het adviseren van directie en lijnmanagers.

Opbouw
Het leertraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een startbijeenkomst van een halve dag waarin we met elkaar de toon zetten voor het leertraject.
 • Drie themabijeenkomsten van een hele dag met theorie, intervisie en oefensituaties.
  1. Ken uzelf als adviseur
  2. Ken het adviesproces
  3. De waarde van weerstand
 • Uitgebreide opdrachten waarin het eigen functioneren, het adviesproces en praktijksituaties - waaronder omgaan met weerstand - aan de orde komen.
 • Feedback per e-mail op opdrachten en casuïstiek
 • Verschillende werkvormen, zoals het gebruik van een logboek om het eigen leerproces te volgen en vorm te geven (reflecteren en vooruitkijken).
 • Het boekje Kernkwaliteiten en het kernkwadrant van Daniel Ofman.
 • Het boek Feilloos adviseren van Peter Block (1981) waarin de drie soorten vaardigheden van een adviseur aan bod komen: technische vaardigheden (uw vakgebied), interpersoonlijke vaardigheden (communicatieve en sociale vaardigheden) en specifieke vaardigheden die betrekking hebben op de adviesrelatie. Tijdens het leertraject 'van contact naar contract' komen hoofdstuk 1 - 9, 12 en 19 aan de orde. Op verzoek wordt een vervolgleertraject verzorgd 'van onderzoek naar betrokkenheid'

Doel
Tijdens dit leertraject ontwikkelen deelnemers interpersoonlijke en adviesvaardigheden. Bij interpersoonlijke vaardigheden gaat het om sociale en communicatieve vaardigheden. Bij adviesvaardigheden gaat het om de manier waarop je invulling geeft aan het adviesproces, welke adviesstijlen je gebruikt en welke adviesrol je kiest. Essentieel onderdeel is het omgaan met weerstanden. De doelstelling is bewust ruim en globaal geformuleerd om de deelnemers de gelegenheid te geven hun eigen leerdoelen te concretiseren.

Begeleiding
Het leerproces wordt begeleid door Marion Hoeffgen. Bij meer dan zes deelnemers werkt zij samen met een van haar collega's uit haar netwerk. Bovendien begeleiden deelnemers elkaar. Met Marion zijn paralelle- of vervolgleerroutes te bespreken, bijvoorbeeld het coachen van uw team, uw klanten (lijnmanagers) of uzelf als vervolg op dit leertraject.

Data
Het leertraject heeft drie themadagen en een startbijeenkomst, verdeeld over drie maanden. Tussen de data zit een maand tijd om de opdrachten te kunnen verrichten. We raden deelnemers aan in hun planning rekening te houden met ongeveer een dag voorbereidingstijd tussen de bijeenkomsten. De tijdsinvestering voor de deelnemer bedraagt in het totaal 45,5 uur, waarvan 21 uur voorbereidingstijd.

Startbijeenkomst:
Bijeenkomst 1:
Bijeenkomst 2:
Bijeenkomst 3:

september
oktober
november
december

14.00 - 17.30 uur
10.30 - 17.30 uur
10.30 - 17.30 uur
10.30 - 17.30 uur

Dagen worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht op Maliebaan45, ruimte voor werken, ontmoeten, leren en ondernemen. Hier vindt u de routebeschrijving.

Kosten
€ 1395,00 inclusief lunch, koffie/thee en deelnemersmap met werkvormen en enkele artikelen, exclusief de boeken Kernkwaliteiten en het kernkwadrant van Daniel Ofman en Feilloos adviseren van Peter Block (ca.€ 60,00). Materiaal en boeken ontvangt u tijdens de startbijeenkomst. De kosten van het leertraject zijn vrij van BTW, zie voor informatie: CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Aanmelden
U kunt zich via dit formulier aanmelden of een incompany leertraject aanvragen.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen of natuurlijk bellen met Marion Hoeffgen, telefoon 030-2713781.


 
 

Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
communiceren ontwerpen dramatiseren naar boven