Publicaties

Leertraject
Incompany bijeenkomsten voor interne adviseurs


Informatie incompany leertraject

Door wie
Marion Hoeffgen ontwikkelt samen met u leeractiviteiten op basis van kennis en leerwensen van medewerkers: leren in co-creatie.

Voor wie
Adviseurs in teams voor opleiden en leren, personeel en organisatie, kwaliteitszorg, planning en controle, ICT, arbo- en organisatieadvies hebben al succesvol aan een van de leertrajecten deelgenomen. Soms met de stafafdeling als geheel, soms in deelgroepen. Deelnemers werken op hbo-niveau en hebben minimaal één jaar ervaring met het adviseren van directie en lijnmanagers.

U wilt

 • een gezamenlijke visie op de rol en positie van de adviseur en stafafdeling in uw organisatie ontwikkelen
 • de toegevoegde waarde van uw afdeling over het voetlicht brengen
 • de professionaliteit van de stafafdeling vergroten door methodisch adviseren
 • behoeften en verwachtingen van klanten en adviseurs expliciteren
 • de werkrelatie met uw klanten verwoorden in duidelijke (proces)afspraken
 • goede afstemming in de samenwerking van verschillende stafafdelingen
 • grotere effectiviteit van de stafafdeling, zodat ruimte ontstaat voor innovatie en improvisatie.

Wie gingen u voor
Onder andere: Parnassia Bavo Academie, Carint, ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, Zorgcirkel Waterland, Alysis Zorggroep, Tympaaninstituut, Zorggroep De Leiboom, Bartiméus. Zorggroep Plantein.

Wat deelnemers zeggen

 • “We hebben een gezamenlijke taal gevonden.”
 • “Ik weet nu dat ik er niet alleen in sta, maar ook wat de verschillen in werkwijzen zijn.”
 • “We deden met alle drie de teams parallel een leertraject, dat werkt!”
 • “Onze werkwijze is nu voor iedereen duidelijk, ook voor onze klanten.”

Oriënterend gesprek
In een kosteloos oriënterend gesprek wisselen we met u en (vertegenwoordigers van) uw team van gedachten over behoeften en verwachtingen van een incompany leertraject. We bespreken mogelijkheden en geven in gezamenlijkheid een leertraject vorm. Op basis hiervan maken wij voor u een voorstel.

Ingrediënten voor een leertraject
Ingrediënten kunnen zijn: themabijeenkomsten, intervisie in kleine groepen, coaching van duo’s of individuen, e-mailcoaching, vaardigheidstraining of theorie- en praktijkopdrachten op basis van het boek Feilloos adviseren van Peter Block. Een andere manier om het leren vorm te geven is het doen van onderzoek: het team voert onder begeleiding een praktijkonderzoek uit naar de advieskwaliteit. Het kan een effectieve werkwijze zijn om met elkaar inzicht te krijgen in adviesprocessen binnen uw organisatie en om tegelijkertijd al doende vaardigheden te ontwikkelen.

Doel
Het doel formuleren deelnemers aan het leertraject. Het doel kan op verschillende niveaus richting geven aan advieswerk en/of op teamwerk:

 • visieontwikkeling
 • beleidsontwikkeling
 • vaardigheidsontwikkeling

Data en locatie
Leeractiviteiten kunnen plaatsvinden in uw eigen organisatie of juist daarbuiten. In hele dagen of in aansluiting op bestaande overlegsituaties.

Kosten
Een prijsindicatie voor een kennismakinggesprek en vier teambijeenkomsten, begeleid door twee facilitators en e-mailcoaching voor de deelnemers bedraagt ca. € 850,00 per deelnemer exclusief BTW, locatie en materialen. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van het aantal deelnemers en de vormgeving van het traject.

Contact
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen. U kunt ook bellen met Marion Hoeffgen, telefoon 030-2713781 voor een kennismakingsafspraak.
 
 

Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
communiceren ontwerpen dramatiseren naar boven